1.
Pruskus V. Pažiūra į kapitalizmą ikikariniuose A. Maceinos ir P. Jako raštuose. PRB [Prieiga per internetą]. 1986 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];340:109-16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6504