1.
Kalenda Česlovas. Marksistinio dorovės tyrinėjimo teorinės sąlygos. PRB [Prieiga per internetą]. 1985 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];330:5-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6510