1.
Genzelis B. Etinės idėjos S. Šalkauskio filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1985 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];330:42-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6515