1.
Šidiškis B. Muzikos kūrinių turinio klausimu. PRB [Prieiga per internetą]. 1986 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio7 d.];350:93-100. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6540