1.
Šerpytytė R. G. Vattimo hermeneutinis nihilizmas. PRB [Prieiga per internetą]. 2004 m.rugsėjo30 d. [žiūrėta 2021 m.birželio17 d.];650:106-14. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6653