1.
Kačerauskas T. Filosofinės poetikos paradigma. PRB [Prieiga per internetą]. 2004 m.spalio3 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio8 d.];650:183-95. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6659