1.
Baranova J. „Anapus Kanto“: M. Foucault naujoji moralės genealogija. PRB [Prieiga per internetą]. 2003 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.liepos28 d.];630:102-15. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6672