1.
Pruskus V. Jaunosios kartos katalikų intelektualų pažiūros į kapitalizmą ir socializmą tarpukario Lietuvoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2002 m.sausio1 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];620:34-7. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6681