1.
Gedutis A. Disertacija, ženklinanti „naujos sociologų kartos, subrendusios nepriklausomybės sąlygomis, įžengimą į akademinę avansceną“. PRB [Prieiga per internetą]. 2002 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.kovo6 d.];620:143-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6689