1.
Žukauskaitė A. Kito balsas / Kito žvilgsnis. PRB [Prieiga per internetą]. 2001 m.spalio4 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];600:132-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6786