1.
Baranova J. Pirmoji disertacija apie filosofijos didaktiką. PRB [Prieiga per internetą]. 2001 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio23 d.];600:150-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6788