1.
Baranova J. Disertacija apie hermeneutinio ir postmoderniojo diskurso estetiškumą. PRB [Prieiga per internetą]. 2001 m.rugsėjo30 d. [žiūrėta 2021 m.spalio25 d.];600:153-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6789