1.
Gutauskas M. Subjekto desubstancializacija M. Heideggerio filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2001 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo20 d.];59:53-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6831