1.
Pruskus V. Katalikybė ir visuomenė tarpukario Lietuvoje. PRB [Prieiga per internetą]. 2001 m.rugsėjo30 d. [žiūrėta 2022 m.sausio27 d.];59:98-119. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6835