1.
Pruskus V. Politinės paslaugos teikimas ir rėmimas. PRB [Prieiga per internetą]. 1999 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio27 d.];550:32-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6871