1.
Mažeikis G. Kompleksinis simbolis Protas ir epistemologinis reliatyvizmas. PRB [Prieiga per internetą]. 1999 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo27 d.];550:41-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6872