1.
Stoškus K. Interpretacinė filosofija ir E. Meškausko metodologija. PRB [Prieiga per internetą]. 1998 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];540:13-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6882