1.
Pruskus V. Politinių paslaugų kaina. PRB [Prieiga per internetą]. 1998 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.liepos5 d.];540:92-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6891