1.
Putinaitė N. Nauji Lietuvos scholastinės filosofijos tyrimai. PRB [Prieiga per internetą]. 1998 m.spalio1 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio28 d.];540:127-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6896