1.
Šaulauskas MP. Lietuva iki ir po 1990-ųjų: apie modernizaciją ir galvojimo būdą. PRB [Prieiga per internetą]. 1998 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.spalio6 d.];530:5-24. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6904