1.
Pruskus V. Politinių paslaugų marketingas. PRB [Prieiga per internetą]. 1998 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];530:75-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6909