1.
Kalenda Česlovas. Vertybių pagrindimas ekologinėje etikoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1997 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio28 d.];51:81-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6957