1.
Poviliūnas A. Intelektualai kai kuriose socialinės teorijose. PRB [Prieiga per internetą]. 1996 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];500:90-101. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6980