1.
Norkus Z. Įtarimo menas, arba veiksmų supratimo euristikos pradmenys. PRB [Prieiga per internetą]. 1996 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo23 d.];490:27-4. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/6991