1.
Šerpytytė R. Humanistinė tendencija sociologijoje ir socialinės realybės problema. PRB [Prieiga per internetą]. 1995 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio28 d.];480:5-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7019