1.
Norkus Z. Aleksijaus Mainongo „asmeninės vertės“ teorija tarp aksiologinių diskursų. PRB [Prieiga per internetą]. 1995 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio19 d.];480:14-9. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7020