1.
Girnius K. Moralės pagrindų klausimu. PRB [Prieiga per internetą]. 1994 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.spalio22 d.];460:5-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7048