1.
Norkus Z. F. Bretano ir Dž. Mūro aksiologinė etika: palyginimas. PRB [Prieiga per internetą]. 1991 m.spalio1 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];450:68-3. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7067