1.
Kapačiauskienė D. Profesorius Eugenijus Meškauskas ir Lietuvos filosofija. PRB [Prieiga per internetą]. 1990 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės23 d.];440:28-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7080