1.
Norkus Z. Racionalizmo sociologija II: Pasaulio atkerėjimas ir žmogiškasis kapitalizmo faktorius. PRB [Prieiga per internetą]. 1990 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.sausio25 d.];440:55-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7083