1.
Memford L. Megalopolio iškilimas ir smukimas. PRB [Prieiga per internetą]. 1990 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio17 d.];430:63-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7096