1.
Valentinavičius V. Kas yra filosofija?. PRB [Prieiga per internetą]. 1990 m.spalio1 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio2 d.];420:116-21. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7111