1.
Jurkūnaitė G. Apie teisinės sąmonės vaidmenį. PRB [Prieiga per internetą]. 1990 m.spalio3 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio1 d.];420:125-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7113