1.
Kacevičius R. Supratimo problema dabartinėje filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1990 m.spalio4 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];420:125-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7114