1.
Norkus Z. Kaip numatyti filosofijos ateitį: Franco Brentano „keturių tezių dėsnis“. PRB [Prieiga per internetą]. 1989 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];410:82-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7125