1.
Norkus Z. Grynoji sąmonė be „Aš“ A. Gurvičiaus fenomenologijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1989 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.birželio27 d.];400:82-. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7141