1.
Balčius J. Vydūno humanizmo filosofinė koncepcija. PRB [Prieiga per internetą]. 1989 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio8 d.];400:121-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7144