1.
Balčius J. P. Dovydaičio gnoseologinės koncepcijos filosofiniai pagrindai. PRB [Prieiga per internetą]. 1988 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo26 d.];39:61-6. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7152