1.
Bagdonavičius V. Romano Bytauto filosofinių pažiūrų bruožai. PRB [Prieiga per internetą]. 1988 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugsėjo28 d.];39:67-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7153