1.
Lozuraitis A. Iš rankraštinio palikimo. PRB [Prieiga per internetą]. 1988 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio26 d.];39:82. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7155