1.
Norkus Z. Apie intencionalinius santykius, intensionalinius kontekstus ir E. Huserlio fenomenologiją. PRB [Prieiga per internetą]. 1987 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio27 d.];370:43-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7192