1.
Meškauskas E. Dialektinė vystymosi proceso samprata. PRB [Prieiga per internetą]. 1987 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.birželio28 d.];360:5-13. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7204