1.
Valevičius V. Žinojimo pagrindo problema Platono filosofijoje. PRB [Prieiga per internetą]. 1987 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.gegužės27 d.];360:77-1. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7212