1.
Stradinis J. Ar I. Kanto protėviai kilę iš kuršių?. PRB [Prieiga per internetą]. 1987 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2022 m.liepos6 d.];360:82-5. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7213