1.
Jekentaitė L. Katalikiškojo modernizmo filosofijos kritinė apybraiža. PRB [Prieiga per internetą]. 1987 m.balandžio4 d. [žiūrėta 2021 m.gruodžio1 d.];360:121-2. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7217