1.
Šerpytytė R. NIHILIZMAS IR NAUJIEJI REALIZMAI. PRB [Prieiga per internetą]. 2012 m.sausio1 d. [žiūrėta 2021 m.rugsėjo17 d.];820:7-17. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/723