1.
Karakozova E. Buržuazinės Lietuvos laisvamanių ateizmo pobūdžio klausimu. PRB [Prieiga per internetą]. 1963 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.sausio28 d.];30:165-92. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7279