1.
Repšys J. Kai kurie metodologiniai asmenybės ir visuomenės santykio klausimai. PRB [Prieiga per internetą]. 1965 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2021 m.lapkričio29 d.];60:53-8. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7293