1.
Krakauskas E. Žmonių santykių susvetimėjimas kapitalistinėje visuomenėje. PRB [Prieiga per internetą]. 1967 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.lapkričio28 d.];70:85-100. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7306