1.
Padolskienė GM. Gamtos mokslų vystymosi ir visuomeninės gamybos sąveika. PRB [Prieiga per internetą]. 1968 m.rugsėjo29 d. [žiūrėta 2022 m.rugpjūčio9 d.];80:49-0. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/problemos/article/view/7334